Tumblr Mouse Cursors
♥♥♥

♥♥♥

a kiszáradt rózsát hiába teszem a vízbe, nem éled fel

ráálltam a mérlegre.nem kellett volna.

(Source: ricsaard, via minaar)

(via hianyozni-fogsz)

(Source: kincsokapusi, via imfuckinsingle)

amikor meglátod ŐT…
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter